Vad är Vänlig vård?

Vänlig vård är ett utbildningsprojekt riktat till djurhälsopersonal som startades i oktober 2022 med syftet att öka välfärden för djuren inom veterinärbranschen. Vår vision är att kunna öka kunskapen om beteende hos hund och katt genom olika sorters utbildningar för djurhälsopersonal – både online och fysiskt på plats på klinikerna. Genom att förstå och lära sig hur man bäst kan hantera katter och hundar med så lite stress som möjligt kan vi förebygga olyckor och skador hos personalen, vilket främjar arbetsmiljön eftersom djuren är lugnare och lättare att hantera. 

Vi som står bakom “Vänlig vård” är Malin Kihl Sandberg, leg. veterinär, Jannice Kindsjö, etolog och djurvårdare, och Anastasia Topalovic Milutinovic, hundbeteendeutredare – alla med beteende och hantering som specialintresse. Malin och Jannice har en gedigen erfarenhet av att arbeta kliniskt med oroliga, rädda och stressade djur och Anastasia har en god kunskap om hanteringsträning och träning inför veterinärbesök. Läs mer om våra utbildningar och spetskompetenser längre ner på denna sidan.


Tillsammans har vi gått ihop och skapat Vänlig vård som riktar sig till djurhälsopersonal och veterinärkliniker där vi vill öka förståelsen för att den fysiska och psykiska delen är starkt sammankopplade och behöver ses som en enhet. 

När man jobbar förebyggande genom att reducera rädsla, ångest och oro hos patienter får man ofta även mer hanterbara och samarbetsvilliga patienter. Det i sin tur ger en säkrare och mer effektiv arbetsmiljö för personalen. Som en härlig bonus kommer kliniken stärka relationen med sina kunder och få ett ökat antal besök och återkommande besök. Kunder kommer med patienter mycket tidigare om de vet att djuren slipper bli rädda – och det i sin tur gör att det blir lättare för personalen att hjälpa djuren.

Vänlig vård är ett utbildningsprojekt riktat till djurhälsopersonal som startades i oktober 2022 med syftet att öka välfärden för djuren inom veterinärbranschen. Vår vision är att kunna öka kunskapen om beteende hos hund och katt genom olika sorters utbildningar för djurhälsopersonal – både online och fysiskt på plats på klinikerna. Genom att förstå och lära sig hur man bäst kan hantera katter och hundar med så lite stress som möjligt kan vi förebygga olyckor och skador hos personalen, vilket främjar arbetsmiljön eftersom djuren är lugnare och lättare att hantera. 

Vi som står bakom “Vänlig vård” är Malin Kihl Sandberg, leg. veterinär, Jannice Kindsjö, etolog och djurvårdare, och Anastasia Topalovic Milutinovic, hundbeteendeutredare – alla med beteende och hantering som specialintresse. Malin och Jannice har en gedigen erfarenhet av att arbeta kliniskt med oroliga, rädda och stressade djur och Anastasia har en god kunskap om hanteringsträning och träning inför veterinärbesök. 
Läs mer om våra utbildningar och spetskompetenser här (länk).

Tillsammans har vi gått ihop och skapat Vänlig vård som riktar sig till djurhälsopersonal och veterinärkliniker där vi vill öka förståelsen för att den fysiska och psykiska delen är starkt sammankopplade och behöver ses som en enhet. 

När man jobbar förebyggande genom att reducera rädsla, ångest och oro hos patienter får man ofta även mer hanterbara och samarbetsvilliga patienter. Det i sin tur ger en säkrare och mer effektiv arbetsmiljö för personalen. Som en härlig bonus kommer kliniken stärka relationen med sina kunder och få ett ökat antal besök och återkommande besök. Kunder kommer med patienter mycket tidigare om de vet att djuren slipper bli rädda – och det i sin tur gör att det blir lättare för personalen att hjälpa djuren.

Investera i utbildning och kompetens kring rädsla, oro och stress hos djur - för att "Vänlig vård" ska bli "vanlig vård".

Teamet bakom Vänlig vård

Jannice Kindsjö är i grunden etolog sedan 2014 och är dessutom utbildad djurvårdare steg 2, vilket också är anledningen till att hon brinner för djur inom djursjukvården. Hon är diplomerad hundinstruktör och dogparkourinstruktör och har gått flertalet kurser för bland annat Milene Wallin, Caroline Alupo och Jessica Mann.

 

Jannice har frivillig hantering som specialintresse och hon har gått många kurser inom ämnet hos bland annat Eva Bertilsson och Jenny Afvander. På sin arbetsplats på ett större djursjukhus driver hon en beteendemottagning och hon är dessutom Fear free certifierad sedan 2016. Jannice gillar kreativa uppdrag, att föreläsa och lära ut om hundspråk och frivillig hantering.

Malin Kihl Sandberg är leg. veterinär vars specialitet är en kombination av veterinärt kunnande och fördjupad kunskap om beteende och träning. Malin har sedan några år börjat arbeta med beteendemedicin för hund (och i mindre utsträckning katt) och får remisser från beteendeutredare och hundpsykologer för veterinär bedömning och rådgivning. Hon jobbar även med hästar med beteendeproblematik och och ger råd om träningsmetoder för hantering fri från stress och rädslor. På kliniken i Hörby kan man boka in sig för lättare djursjukvård, vaccinationer och träning inför klinikbesök – och Malin betonar att det är viktigt att varje djur får den tid det behöver och att de kan känna sig så trygga som möjligt under besöket. 


När hon inte jobbar på kliniken föreläser hon för veterinärkollegor, djurhälsopersonal och annan personal som kommer i kontakt med djur som lider av stress, oro och ångest och kan vara i behov av beteendemedicin som en del av sin behandlingsplan. 

Anastasia Topalovic Milutinovic är H-märkt hundinstruktör och hundbeteendeutredare sedan 2019 och har haft frivillig hantering som specialintresse sedan dag 1. Hon är Fear free certifierad och har en stor kunskap och erfarenhet av att utbilda hundar och hundägare inom hantering – både den dagliga på hemmaplan och träning inför veterinärbesök. Dessutom föreläser hon och undervisar blivande hundbeteendeutredare och hunddagispersonal via Göteborgs Hundkoncern. Anastasia vurmar för vikten av att föra sitt djurs talan och att hjälpa djurägare att förbättra välfärden för sina fyrbenta vänner genom bland annat berikning, kunskaper kring stress och rädslor och givetvis ömsesidig tillit.