Vänlig vård steg 1

Härligt att du vill vidareutbilda dig inom Vänlig Vård och ge dina patienter ett gott och evidensbaserat bemötande! Här kommer du att lära dig om hur stress ser ut, hur du kan påverka djurets upplevelse på kliniken till det bättre och göra din arbetsplats gladare och tryggare för både dig och dina patienter. 

Vänlig vård · 14 april 2023

När du är klar med den här kursen så är vår förhoppning att du kommer att se på dina patienter och deras beteenden med nya ögon. Du kommer att lära dig känna igen, förstå och veta hur du kan bemöta patienter som visar tecken på stress. Du kommer även att få verktyg för att i mötet med alla patienter, förebygga att de utvecklar rädsla för klinikbesök. 

  • Kursen består av 10 moduler med föreläsningar.
  • Till varje modul hör ett quiz som ska genomföras innan du kan gå vidare till nästa modul.
  • Kursen är helt online. 
  • Efter genomgången utbildning och godkänt slutquiz utfärdas ett digitalt diplom och en pin att sätta på arbetsklädseln för att visa att du är utbildad att ge Vänlig Vård.
  • Därefter upprätthåller du din status genom att årligen förnya medlemskapet i Vänlig Vård.
  • Du har även tillgång till ett community här på hemsidan där du kan diskutera och utbyta erfarenheter med andra som går eller har gått kursen och med oss som driver Vänlig Vård.

Vårt mål är att inte enbart ge “gör så här”-verktyg utan att också ge dig en stor förståelse för och kunskap om hur stress, inlärning och beteenden fungerar så att du och din klinik har möjligheter att också själva se och lösa utmaningar som uppstår i vardagen på kliniken. 

När personalen på kliniken har gått den här utbildningen så finns möjlighet att köpa en vidareutbildning som görs på plats på kliniken. Då kommer vi ut och hjälper er att hitta smarta lösningar för just er klinik och låter er få praktisk träning med vår guidning. 

Kurs innehåll

Expandera alla

Vänlig vård - introduktion

Modul 1: Stress och rädsla
Modul 2: Stress på kliniken
Modul 3: Katt- och hundspråk
Modul 4: Inför veterinärbesöket
Modul 5: Miljö och åtgärder
Modul 6: Inlärning och myter
Modul 7: Hantering
Modul 8: Djurägarkontakt
Modul 9: Beteendepreparat, smärtlindring och smärta
Modul 10: Vänlig vård på klinik

Om kursledaren

+14 enrolled
Not Enrolled
This course is currently closed

Kurs innehåller

  • 11 Avsnitt
  • 13 Ämnen
  • 11 Prov
  • Kurs diplom